Một ngày của mẹ trôi qua như thế nào…?

Bộ tranh vui lột tả một cách chân thực “một ngày của mẹ”…..

Trong cơn mơ màng. Mẹ đã có đủ toan tính cho một ngày dài

 

 

Vật lộn với “ku tí” và tranh thủ ăn vội vàng để có sức chiến đấu đến hết ngày

 

 

Kết thúc công việc thường ngày cũng là lúc quay về với những nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền

 

 

Mẹ như một Siêu Nhân biến hình mọi lúc, mọi nơi…và làm mọi việc

 

 

Đôi khi Mẹ cũng muốn có chút thời gian cho riêng mình. Nhưng vì cuộc sống, vì gia đình….mẹ phải ngủ lấy sức đã 😀
Loading...